Witold Urbanowicz - malarstwo

Read about Witold Urbanowicz in English

Czytaj o Witlodzie Urbanowiczu w Wikipedii

Read about Witold Urbanowicz @ finearts.pl


portret w pracowni
w pracowni


notka

Urbanowicz Witold Kazimierz, mgr sztuki

Artysta malarz, rysownik (malarstwo sztalugowe i monumentalne).

Urodzony w Oszmianie (woj. wileńskie) 12.05.1931, żona Danuta, art. malarz.

Synowie: Jakub (1966) tłumacz, właściciel biura tłumaczeń i szkoły języków obcych; Mateusz (1974) art. muzyk, wiolonczelista, absolwent konserwatorium w Genewie.

Rodzice: Henryk i Helena z domu Kopacz.

Studia na wydziale malarstwa ASP w Krakowie w pracowniach prof. Z.Radnickiego, Z.Pronaszki, Cz.Rzepińskiego, J.Sterna (Rysunek). Dyplom z wyróżnieniem 1956. Należy do tzw. Grupy Nowohuckiej, która w 1961 weszła w skład Grupy Krakowskiej.

1972 – 74 pedagog w ASP w Krakowie. 1974 – 82 wykłada na UMCS w Lublinie, a później na Uniwersytecie Śląskim.

Twórczość Witolda Urbanowicza możemy podzielić na cztery okresy.

Okres I. 1956 – 1969

Obrazy realistyczne, surrealistyczne, ekspresjonistyczne. Powiększone motyle (1956), Biegnący (1957) 1m x 2m. Seria obrazów monochromatycznych zwanych malarstwem materii (59 – 64). Seria obrazów ekspresjonistycznych pt. Rodzinki – Mafie (64 – 69).

Biegnący, 1987 (rekonstrukcja obrazu z 1957)


Złoty, 1960

Kwadrat XXVI, 1962

Kręgi wściekłości, 1968

Okres II. 1969 – 1986

Malarstwo metaforyczne: seria obrazów opartych na geometrii. Wnętrza, Zmieniający się, Pakistan (1970), Piramidy. W 1978 seria obrazów pt. Płomienne pejzaże. W stanie wojennym nie bierze udziału w wystawach. W 1985 – 86 seria obrazów pt. Krzyże.
Czerwony kwadrat, 1978

Okres III 1986 – 1999

Ekspresjonizm kolorystyczny. Duże formaty np. Wschód Słońca (3m x 2m), Zachód Słońca (3m x 2m), Seria rysunków i obrazów (2m x 1m). Pomniki niewdzięczności. Serie obrazów przedstawiających i nieprzedstawiających. Ważne obrazy: Taniec rytualny (1m x 2m), Zemsta (wojna w Jugosławii) (1m x 2m), Wyjec pospolity (1,1m x 1,1m).
Taniec Rytualny, 1987

Okres IV 1999 – 2003

Malarstwo abstrakcyjne, konstrukcje, struktury, reliefy, pismo nie do odczytania, znaki. W 2002 wystawa w galerii Sukiennice.

Wystawy za granicą: Londyn 1961, The 1964 Pittsburg International Exhibition of Contemporary Painting and Sculpture; inne: USA (dwukrotnie), Niemcy (kilkakrotnie), Francja, Włochy, Anglia, Turcja, Węgry, Łotwa, Ukraina. Obrazy w muzeach polskich oraz w kolekcjach prywatnych w Niemczech, Holandii, Szwecji i w Polsce.
Z prochu powstałeś, 2002

Zainteresowania: podróże, poezja, muzyka klasyczna i awangardowa.

[email protected]